Vergoeding en tarieven

Voor kinderen tot 18 jaar worden oefentherapie Cesar en kinderoefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering, voor volwassenen vanuit de aanvullende verzekering. Check hiervoor de polisvoorwaarden van uw eigen verzekeringsmaatschappij. Hartmans oefentherapie heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars, waardoor de betaling dan ook via de verzekeringsmaatschappij geregeld wordt. Indien de behandelingen niet worden vergoed, zijn de volgende tarieven van toepassing:
Zitting oefentherapie €30,-
Zitting kinderoefentherapie €45,-
Screening €15,-
Intake en onderzoek na screening €30,-
Intake en onderzoek na verwijzing €45,-
Toeslag voor behandeling aan huis/op werk €10,-
Bij niet nagekomen afspraken of afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgemeld, kan het verzuimtarief (75% van het behandeltarief) in rekening worden gebracht.