De praktijk

Wie ben ik?

Welkom! Mijn naam is Mandy, oefentherapeut Cesar en kinderoefentherapeut. Na mijn opleiding, ben ik meteen mijn eigen praktijk gestart.

Voordat ik aan mijn opleiding begon, wist ik al dat ik het liefst met kinderen wilde werken, dit leek me zo leuk! Ik heb dan ook zo veel mogelijk stages gelopen bij kinderoefentherapeuten en ben gelijk na de opleiding begonnen met de specialisatie kinderoefentherapie. Daarna ben ik me al gauw nog verder gaan specialiseren in de sensorische informatieverwerking bij kinderen.

Ik vind het fantastisch om samen met een kind in zijn of haar fantasiewereld te duiken en dit te verbinden met de behandeldoelen die ik heb opgesteld. Zo is elke behandeling anders!

Naast (kinder)oefentherapeut ben ik ook dansjuf bij Dansplein Roosendaal. Dansen doe ik al bijna mijn hele leven en wanneer ik dans, vergeet ik even alles om me heen. Met dansgerelateerde klachten en/of houdingsproblemen die het dansen belemmeren, kun je dus ook bij mij terecht!

DSC_0156

De missie en visie van Hartmans Oefentherapie

Hartmans oefentherapie staat voor het leveren van kwalitatieve (kinder)- oefentherapeutische zorg aan een brede doelgroep, bestaande uit kinderen en volwassenen met zowel beweeggerelateerde klachten als motorische problemen, waarbij plezier in bewegen centraal staat.

Als therapeut wil ik bij elk kind op zoek gaan naar wat het kind motiveert, en hierop de behandeling aanpassen. Op deze manier sluit ik altijd aan bij de belevingswereld van het kind en zal het aanleren of verbeteren van een bepaalde motorische vaardigheid makkelijker gaan. Weerstand ombuigen naar plezier. Een kind enthousiast krijgen voor iets waar hij/zij voorheen altijd tegenop zag, dat vind ik fantastisch. Vandaar de zin, de fantasie van uw kind is mijn werkplek!

Samen bereik je meer...

…en zeker in de zorg! Het is fijn om te kunnen overleggen met een collega oefentherapeut of met iemand uit een andere discipline. Ook zie je vaak dat mensen klachten of problemen hebben op verschillende gebieden. Samen kunnen we dan kijken hoe we tot de beste zorg kunnen komen voor deze persoon!

Daarom werk ik samen met verschillende praktijken. Kinderoefentherapie Zeeland is er één van. Geregeld hebben we onderling overleg, zowel over het voeren van een praktijk als over behandelingen en onderzoeken. Uiteraard wordt er over een patiënt alleen overlegd met toestemming van de patiënt!

Ook werk ik samen met Jaxie! orthopedagogische praktijk. Vaak zie je bij kinderen met gedragsproblemen ook problemen in de motoriek of andersom. Dan is het fijn om te weten naar wie je kunt verwijzen!

41522462_544569899326831_868007882589732864_o