De praktijk

De missie en visie van Hartmans Oefentherapie

Hartmans oefentherapie staat voor het leveren van kwalitatieve (kinder)- oefentherapeutische zorg aan een brede doelgroep, bestaande uit kinderen en volwassenen met zowel beweeggerelateerde klachten als motorische problemen, waarbij plezier in bewegen centraal staat.

Als therapeut wil ik bij elk kind op zoek gaan naar wat het kind motiveert, en hierop de behandeling aanpassen. Op deze manier sluit ik altijd aan bij de belevingswereld van het kind en zal het aanleren of verbeteren van een bepaalde motorische vaardigheid makkelijker gaan. Weerstand ombuigen naar plezier. Een kind enthousiast krijgen voor iets waar hij/zij voorheen altijd tegenop zag, dat vind ik fantastisch. Vandaar de zin, de fantasie van uw kind is mijn werkplek!

Samen bereik je meer...

…en zeker in de zorg! Het is fijn om te kunnen overleggen met een collega oefentherapeut of met iemand uit een andere discipline. Ook zie je vaak dat mensen klachten of problemen hebben op verschillende gebieden. Samen kunnen we dan kijken hoe we tot de beste zorg kunnen komen voor deze persoon!

Daarom werk ik samen met verschillende praktijken. Kinderoefentherapie Zeeland is er één van. Geregeld hebben we onderling overleg, zowel over het voeren van een praktijk als over behandelingen en onderzoeken. Uiteraard wordt er over een patiënt alleen overlegd met toestemming van de patiënt!

Ook werk ik samen met Jaxie! orthopedagogische praktijk. Hier heb ik een super mooie en leuke oefenruimte. Vaak zie je bij kinderen met gedragsproblemen ook problemen in de motoriek of andersom. Dan is het fijn om beide disciplines aan te kunnen bieden op dezelfde plek!

Bij fysiotherapiepraktijk Orthomedic ben ik ook te vinden. Fysiotherapie en oefentherapie vullen elkaar namelijk mooi aan!

Close Menu